Mutemetlik Hizmeti ve Mevzuat Danışmanlığı

   Bu hizmet Kurum içinde Program kullanmak istemeyen, yeteri kadar personeli olmayan, her ay maaş dağıtma stresine girmek istemeyen Müşterilerimiz için Firmamızın geliştirdiği bir hizmettir. 

 • Kurumlar aylık olarak bilgi değişikliklerini  ( Puantajlar; Çalışma Günü, Çalışma Saati, Fazla Mesai, Rapor, İkramiye, İzin vs..) bize bildirirler.
 • Gelen değişiklikler personellerimiz tarafından Programa girilir.
 • Tüm Bordro çıktıları hazırlanır ( Bordrolar, Banka Listeleri, Ödeme Emri, Eksik Gün, Mesai, AGİ, Personel Bidirimi, Sendika Listesi, Bes Listesi, İcra vs..) Kuruma elden veya mail yolu ile teslim edilir.
 • e- Bildirgeler Programımızdan hazırlanır. Aylık sigorta bildirgeleri SGK'nın sistemine tarafımızdan işlenir. Hizmet Listesi ve Tahhakkuk Fişi sistemden alınır. 
 • Hazırladığımız e-Bildirgeler SGK ile kuruşu kuruşuna tutmaktadır.
 • Ücret karşılığı çalışan personelin Ek Ders Bordrolarını da hazırlamaktayız.
 • Kurum personelleri istedikleri zaman Bordrolarını İnternet üzerinden görüntüleyebilir ve çıktı alabilirler. 
 • Mevzuat takibi Firmamız tarafından yapılır.
 • Kurum içinde Program çalıştırmanıza ve Mevzuat takip etmenize gerek kalmaz.
   

Galaksi Software Solutions