4-a, 4-b, Sürekli İşçi 4-d, Sözleşmeli İşçi 

1984 yılından bugüne kamuya hizmet veren Galaksi Yazılım, Memur-İşçi Maaş Bordro Uygulamaları konusunda TÜRKİYE`de ilk ve de bu alanda en tecrübeli firma olarak, uzman kadrosuyla, her ay değişik statüde kamu kurumlarındaki 20.000 kişinin Maaş Bordrolarını düzenlemiş, ayrıca 100’e yakın Kamu Kuruluşu Müşterisine (Sağlık Müdürlükleri, Devlet Hastaneleri, Bakanlıklar, Üniversiteler, M.E.B, Huzurevleri vs..) Memur Maaş Bordro, İşçi ve Döner Sermaye Yazılımı Hizmetlerini sorunsuz bir şekilde vermiştir.4-a, 4-b, 4-c, 4-d Maaş Programı

 • 506 sayılı SSK kanununa ve 657'ye tabi 4/b, 4/d Sürekli İşçi personelin tüm maaş işlemlerini kolayca yapabilir, e-Bildirgelerini düzenleyebilirsiniz.
 • Tüm Bordro çıktılarını tek tuş ile hazırlayabilirsiniz. (Bordro-Nakit-Banka-Fiş-Sendika-İkramiye-Tediye-Personel Bildirimi-BES-Mesai-İzin Rapor vs..)
 • Her türlü yardımı tek Tık ile verebilirsiniz. (Sosyal, Yemek, Yol, Eğitim, Süt, Evlilik, Çocuk, Doğum, Direksiyon, Sahada Çalışma, Konut, Yakacak vs..)
 • Ücret karşılğı çalışan personelin Ek Ders Bordrolarını hazırlayabilir, e-bildirgelerini tek tuş ile düzenleyebilirsiniz.
 • Kişi Puantajları Tek ekrandan, menüler arasında gezmeden yapılabilir. 
 • Kişi Puantajları veri girişine gerek kalmadan Tek tık ile Programa aktarılabilir. (Türkiye'de Tek)
 • Geriye dönük Alacak, İade ve Fark Bordroları düzenleyebilirsiniz(Geç açıklanan TİS'lerden doğan farklar, mahkeme kararları vs )
 • Programımız Lokal'de çalışır Web tabanlı değildir. Datanız Kurumunuzda tutulur.
 • Programdaki değişiklikler (Versiyon güncelleme ve Teknik destek dahil) İnternet üzerinden yapılır.
 • Bu personelin döner sermayeden alacağı prim tutarlarının, e-bildirge ve toplam süregelen matrahlar bakımından maaşla entegrasyonu yapılmıştır.
 • Bu personele, döner sermayeden ilgili mevzuat dâhilinde nöbet ücreti bordosu da yapılabilir.
 • İkramiye ve Tediye Bordrolarını istenilen öncelikte hazırlayabilirisiniz, Maaş Dönemini beklemeniz gerekmez. (Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlanır yayınlanmaz) 
 • İkramiye ve İkramiye Fark Bordroları hazırlamaktadır.
 • İlave Tediye ve İlave Tediye Fark Bordrolarını hazırlamaktadır.
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bilgilerinin SSK’nın istediği .xls dosyasına otomatik yazdırılması sağlanmıştır.
 • Her türlü Özel ve Genel Kesinti yapabilmektedir. (12 adet isteğe bağlı kesinti alanı)
 • Yevmiye ya da brüt ücrete göre unvanlar tanımlamak; net’ten brüt’e, brüt’ten net’e göre hesaplatmak mümkündür.
 • Hazırladığımız e-Bildirgeler kuruşu kuruşuna SGK' nın sistemiyle tutmaktadır.
 • Fazla mesai Bordroları hazırlamaktadır. (Gece-Gündüz-Hafta sonu-Bayram) 
 • Sakatlık indirimi, Eş - Çocuk yardımı bordrolarını hazırlamaktadır.
 • Personelin tüm maaş bilgilerine ve maaş hesaplarına tek ekrandan ulaşılabilir.
 • Tüm Kurum Personeline tek ekrandan Bilgi Değişikliği yapılabilir. 
 • Otomatik Matrah ve Agi takibi yapmaktadır.
 • Maaş bordrolarının yanı sıra; lojman, kira, sendika kesintisi,rapor, icra, nafaka, vs.. gibi listeler de raporlanabilir.
 • Bankalara maaş transferi için banka listeleri ve banka disketleri hazırlanabilir.
 • Vergi, SKK Prim, matrah oran ve parametreleri tanımlanıp, her ayın parametreleri ayrı tutulur.
 • Bir kurum içinde faklı birim ve gruplar oluşturulabilir. Bu birimlerin bordro ve listelerini ayrı ayrı ya da birleşik olarak raporlatmak mümkündür.
 • Toplu iş sözleşmelerine göre tüm yardımlar güncel olarak tutulur ve tek tuş ile seçim yapılabilir.
 • Otomatik İcra-Nafaka takibi yapabilmektedir. İcra, Nafaka, Kişi borcu gibi kesintilerin aynı kişide olması durumunda mevzuat doğrultusunda sırayla kesinti yapar.
 • BES  Bordroları hazırlamaktadır.
 • Ekders/ Ücret karşılığı çalışan personellerin Maaşlarını hazırlayabilir, Bildirgelerini düzenleyebilirsiniz.
 • Kişi aramak yok, istenilen kişiye hemen ulaşılabilir.
 • Kurum Personellerine Bordroları mail olarak gönderilebilir.
 • Kişini görev koduna göre tüm alacakları otomatik getirilir.
 • Kurum Personelleri istedikleri zaman geriye dönük Bordrolarını Web üzerinden görüntüleyebilir ve çıktı alabilirler. 

Daha detaylı bilgi ve 1 haftalık demo sürümü için irtibata geçiniz.